Välkommen till webbutbildningen om NEWS2

startimg

Denna utbildning syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om NEWS och kunna tillämpa NEWS i klinisk verksamhet.

Informationen i detta program riktar sig till läkare, sjuksköterskor och övriga anställda i svensk hälso- och sjukvård. Genom att införa gemensamma rutiner, arbetssätt och bedömningsskalor för att övervaka och bedöma vitalparametrar förenklas även kommunikation och samarbete mellan vårdenheter och sjukhus.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!