Utbildningen består av sex avsnitt och avslutas med ett kunskapsprov som består av fyra frågor. Om du klarar provet med godkänt resultat får du skriva in dina uppgifter och ett diplom genereras automatiskt. Diplomet kan du sedan skriva ut eller spara som PDF.

Du hittar utbildningen via blocket till höger.