Översättning och anpassning

Bearbetning av det engelska originaldokumentet till svenska förhållanden har gjorts av en arbetsgrupp:

Therese Djärv, docent, HLR-ansvarig specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska, Med.dr., Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset, Stockholm och Svensk sjuksköterskeförening

Hans Rutberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård, Uppsala

Martin Spångfors, specialistsjuksköterska, VO Anestesi-OP-IVA, Centralsjukhuset, Kristianstad, doktorand Lunds universitet.

 

Obstetrisk NEWS

Anette Hein, överläkare, Med.dr., Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Linnéa Lindroos, specialistläkare obstetrik och gynekologi, vårdenhetsöverläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Hanna Åmark, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm

 

Materialet har granskats av en referensgrupp:

Andreas Hvarfner, överläkare, Med.dr., Centrala intensivvårdsavdelningen, Perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hanna Järbrink, Specialistsjuksköterska, VO Kir urgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cecilia Sampaio Cerqueira, Undersköterska, VO Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mattias Schindele, chefläkare Region Jämtland Härjedalen, narkosöverläkare Anestesi och Intensivvård, Östersunds sjukhus, Östersund

 

Följande 23 organisationer står bakom och stödjer användandet av NEWS enligt detta dokument:

Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Vårdhandboken, Sveriges kommuner och landsting, HLR-rådet, Svenska barnläkarföreningen, Riksföreningen för barnsjuksköterskor, Föreningen ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Svensk förening för anestesi och intensivvård, Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, Svensk kirurgisk förening, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, Svensk ortopedisk förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk internmedicinsk förening, Svenska infektionsläkarföreningen, Riksföreningen för akutsjuksköterskor, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska barnmorskeförbundet, Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)

Denna web-utbildning är gjord efter en förlaga från Danderyds Sjukhus AB.

alla logo

  

För finansieringen av programmet står Löf. Läs mer om oss genom att klicka på vår logotyp.

Löf