Välkommen till Swe-PEWS-utbildningen! Denna webbaserade utbildning vänder sig till medarbetare i svensk hälso- och sjukvård. Kursen genomförs genom att du klickar dig framåt med hjälp av pilarna till höger och vänster på sidan.

Webbutbildningen består av 5 avsnitt och avslutas med ett kunskapsprov. Provet beräknas ta cirka 5-10 minuter att genomföra och du måste genomföra hela provet vid ett och samma tillfälle. Vid godkänt resultat på kunskapsprovet genereras ett diplom som du kan skriva ut. Om du inte har tillgång till skrivare kan du ta en skärmbild eller spara som PDF.

Starta utbildningen genom att klicka på ett av delmomenten nedan. Lycka till!