Välkommen till våra webbutbildningar

NEWS

Översättning och anpassning

Bearbetning av det engelska originaldokumentet till svenska förhållanden har gjorts av en arbetsgrupp:

Therese Djärv, docent, HLR-ansvarig specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Eva Joelsson-Alm, specialistsjuksköterska, Med.dr., Anestesi och intensivvård, Södersjukhuset, Stockholm och Svensk sjuksköterskeförening

Hans Rutberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård, Uppsala

Martin Spångfors, specialistsjuksköterska, VO Anestesi-OP-IVA, Centralsjukhuset, Kristianstad, doktorand Lunds universitet.

 

Obstetrisk NEWS

Anette Hein, överläkare, Med.dr., Anestesi- och Intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus, Stockholm

Linnéa Lindroos, specialistläkare obstetrik och gynekologi, vårdenhetsöverläkare, Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Hanna Åmark, specialistläkare obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken, Södersjukhuset, Stockholm

 

Materialet har granskats av en referensgrupp:

Andreas Hvarfner, överläkare, Med.dr., Centrala intensivvårdsavdelningen, Perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Hanna Järbrink, Specialistsjuksköterska, VO Kir urgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Cecilia Sampaio Cerqueira, Undersköterska, VO Kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Mattias Schindele, chefläkare Region Jämtland Härjedalen, narkosöverläkare Anestesi och Intensivvård, Östersunds sjukhus, Östersund

Web-utbildningen för NEWS är gjord efter en förlaga från Danderyds Sjukhus AB.

 

 

Swe-PEWS

 

Huvudförfattare

Karin (Kiku) Pukk Härenstam, med. dr., specialistläkare Barn och ungdomsmedicin, FO Barnakutsjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Forskare vid institutionen för Lärande, Informatik, Management och etik, Karolinska Institutet.

Eva Joelsson-Alm, med. dr., universitetssjuksköterska, verksamhetsområde anestesi och intensivvård, Södersjukhuset. Bitr. universitetslektor på Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Region Stockholm Gotlands ledamot i det nationella programområdet (NPO) Perioperativ vård, intensivvård och transplantation.

Särskilt sakkunniga, förankring

Arbetsgrupp

Evelina Nilsson, specialistsjuksköterska barn- och ungdom, barnkliniken Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Ulrika Bäckman, barnläkare, överläkare, sektionschef akut barnsjukvård, ST-chef, Akademiska barnsjukhuset, Uppsala

Ann-Charlotte Almblad, med. dr. specialistsjuksköterska barn- och ungdom, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Christine Saverstam, specialistsjuksköterska barn/ungdom samt Vårdenhetschef Barnavd.74, Sachsska Barn- och Ungdomssjukhuset, Stockholm

Maryann Florbrant, specialistsjuksköterska barnintensivvård, Mottagning Barnhjärta Solna, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm

Esther Rooth, specialistsjuksköterska barn/ungdom, Master i omvårdnad/pediatrik Omvårdnadsledare, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm

Catrin Furuhjelm, med. dr., överläkare i pediatrik, verksamhetschef, H.K.H. Kronprinsessan Victorias Barn- och ungdomssjukhus, Linköping

Jan Gelberg, med. dr., överläkare barnanestesi och barnintensivvård, Skånes Universitetssjukhus, Lund.

Referensgrupp

Anders Ringnér, med.dr. Universitetslektor i omvårdnad, specialistsjuksköterska inom barn/ungdom, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Malin Andersson, undersköterska avdelning 64, Västerås sjukhus

Jonas Berner med.dr. Överläkare, Perioperativ medicin och intensivvård barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Sakkunnig Barnanestesi Socialstyrelsen.

Fia Stenberg, Barnspecialistundersköterska, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Stockholm

Helena Winberg, med. dr., Överläkare barnanestesi och barnintensivvård, Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg. Sakkunnig Barnanestesi Socialstyrelsen.

David Björnheden, Överläkare Barn- och Ungdomsmedicin och Barnneurologi Akutsektionen och Barnneurologen, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus.

Swe-PEWS är även granskat av NPO Barn och ungdomars hälsa.

Följande 23 organisationer står bakom och stödjer användandet av NEWS enligt detta dokument:

Svenska läkaresällskapet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges läkarförbund, Vårdförbundet, Vårdhandboken, Sveriges kommuner och landsting, HLR-rådet, Svenska barnläkarföreningen, Riksföreningen för barnsjuksköterskor, Föreningen ledningsansvariga i svensk ambulanssjukvård, Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, Svensk förening för anestesi och intensivvård, Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, Svensk kirurgisk förening, Nationella föreningen för specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, Svensk ortopedisk förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk internmedicinsk förening, Svenska infektionsläkarföreningen, Riksföreningen för akutsjuksköterskor, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska barnmorskeförbundet, Löf (regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).

 

alla logo

  

För finansieringen av programmet står Löf. Läs mer om oss genom att klicka på vår logotyp.

Löf