Välkommen till våra webbutbildningar

startimg

Dessa utbildningar syftar till att medarbetare i patientnära arbete ska ha kunskap om och kunna tillämpa NEWS och Swe-PEWS i klinisk verksamhet.

Informationen i programmen riktar sig till läkare, sjuksköterskor och övriga anställda i svensk hälso- och sjukvård. Genom att införa gemensamma rutiner, arbetssätt och bedömningsskalor för att övervaka och bedöma vitalparametrar förenklas även kommunikation och samarbete mellan vårdenheter och sjukhus.

Lycka till med ett spännande och interaktivt lärande!