Välkommen till våra webbutbildningar

Utbildningarna består av olika avsnitt och avslutas med ett kunskapsprov. Om du klarar provet med godkänt resultat får du skriva in dina uppgifter och ett diplom genereras automatiskt. Diplomet kan du sedan skriva ut eller spara som PDF.

Du hittar utbildningarna via blocken till höger.